O programie

Dlaczego program MBA?

Program Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy szczegół przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie program z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie jego trwania. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie wysokich kompetencji menedżerskich.

Najlepszą motywacją do podjęcia Executive MBA to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po Executive MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem Executive MBA zarabiają średnio trzy razy więcej  niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego warto u nas?

 1. Jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – Porto Business School w ramach programu wymiany uczestników.
 7. Po ukończeniu programu Executive MBA istnieje możliwość wstąpienia do Klubu Absolwentów MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Program

Informacje organizacyjne

Program trwa 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji :

 • Piątek: 
 • Sobota: 
 • Niedziela: 

Zajęcia rozpoczynają się  w październiku 2020  roku.

Forma zajęć

 • biznesowe studia przypadków,
 • gry decyzyjne i symulacyjne,
 • wykłady,
 • ćwiczenia.

Miejsce zjazdów 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Kutnie

Semestr I   135
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa A 27
Zachowania w organizacji PK lub A 18
Zarządzanie organizacją i zarządzanie strategiczne PK, E 36
Ekonomiczne aspekty zarządzania PK 18
Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji PK lub A 9
Kierowanie zespołem PK lub A 18
CSR i etyka w biznesie PK lub A 9
E

egzamin pisemny

pk

praca kontrolna

gpd

grupowy projekt doradczy

a

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II   135
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Rachunkowość zarządcza PK, E 36
Zarządzanie procesami i jakością PG 27
Zarządzanie finansowe PK, E 36
Zarządzanie marketingowe PK, E 27
Metodologia projektu dyplomowego A 9
E

egzamin pisemny

pk

praca kontrolna

gpd

grupowy projekt doradczy

a

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III   135
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Systemy informacyjne biznesu PK 18
Zarządzanie zasobami ludzkimi PK, E 36
Zarządzanie projektem E 18
Biznes globalny PK 27
Podstawy prawa gospodarczego PK, E 27
Elementy prawa międzynarodowego PK 9
E

egzamin pisemny

pk

praca kontrolna

gpd

grupowy projekt doradczy

a

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr IV   180
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Gra strategiczna A 27
Przywództwo i zarządzanie zmianą A 27
Przedmiot do wyboru – Zaawansowane zarządzanie finansowe A 27
Przedmiot do wyboru – Psychologiczne aspekty zarządzania A 27
Przedmiot do wyboru – Negocjacje w biznesie A 27
Przedmiot do wyboru – Przedmiot fakultatywny A 27
Projekty dyplomowe – konsultacje A 18
E

egzamin pisemny

pk

praca kontrolna

gpd

grupowy projekt doradczy

a

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Razem   585
 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Proces rekrutacji

Rekrutacja do programu Executive MBA w Kutnie trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Aby zakwalifikować się do programu Executive MBA należy:

 • Wypełnić Formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu  programu słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

Czy program należy ukończyć w ciągu trzech lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie programu dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Organizator zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku programu.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Tak, istnieje możliwość płatności w ratach. Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru.

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji :

Piątek: 
Sobota: 
Niedziela: 

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

Czy istnieje możliwość zakwaterowania dla słuchaczy zamiejscowych?

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu, zdjęcie legitymacyjne)
3. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej
4. Przed rozmową należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż dwa lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Czy jest możliwe realizacja programu Executive MBA w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku programu.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu Executive MBA?

Absolwenci programu Executive MBA w WSGK otrzymują dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille
 • Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów Executive MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników

Cena

7900 zł /semestr

 • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)
 • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana
 • Za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Nr Konta : 

Numer NIP:

7752033388

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl